Uw partner voor innovatieve groen- en infrastructuurprojecten

Samen met u willen we oplossingen uitwerken voor de openbare ruimte van morgen met de bedoeling dat toekomstige generaties kwaliteitsvol kunnen genieten van een belevingsvolle inrichting van de woon-werkomgeving met de natuur als leidraad.

Heb je vragen? Bel ons gerust op 011/71 24 04.

Contacteer ons voor meer info

 


Omgeving en natuur zijn begrippen die tot ons basis-DNA behoren. 

 

 

Voortdurend kiezen wij voor de meest optimale ruimtelijke invulling van ecosysteemdiensten binnen een gebied, zonder de visie van eigenaars uit het oog te verliezen. 

 
Wie zijn we?

De open ruimte staat meer en meer onder druk. Vanzelfsprekend moeten we schaarse ruimte voortaan best slimmer, beter en innovatiever ontwikkelen met meer aandacht voor de natuur en de diensten die de natuur ons kan aanreiken (ecosysteemdiensten).

Beleidsmakers willen voor de inrichting van het openbaar domein daarom graag in zee gaan met een partner die beslagen is in een waaier van disciplines en vaardigheden, zoals Het Beeld Van Morgen.

Met Landmax bouwde Raf Kempen alvast de expertise op om met behulp van ecologische processen een ruimte maximale draagkracht en buffercapaciteit te geven. Door deze kennis van Landmax te combineren met de inzichten van Frank Caers (Atelier VT) kan Het Beeld Van Morgen sneller, innovatiever en beter een antwoord geven op de toekomstige uitdagingen.

In het domein van de landschapsontwikkeling wil Het Beeld Van Morgen werk maken van duurzame, structurele en professionele oplossingen om de bestaande ruimte optimaal te benutten.

Het Beeld Van Morgen maakt deel uit van een sterke groep met diverse expertises en complementaire skills onder de naam United Experts. Deze groep bevat o.a. ingenieurs, ruimtelijke planners, bodemexperten, ... Op die manier kan Het Beeld Van Morgen steeds een beroep doen op collega's met ijzersterke ervaring in hun vakgebied.

Dat is een geweldige troef voor onze klanten.

De toekomstige inrichting van het openbaar domein moet een leefbare en sociale ruimte worden, waarbij we het element mobiliteit en beeldkwaliteit niet uit het oog mogen verliezen. 

We onderscheiden ons door elk nieuw project op te starten met oog voor de verschillende soorten landschappen en omgevingen.

Door onze specifieke aanpak kunnen wij de meest complexe dossiers tot een goed einde brengen. 


Ontdek onze realisaties

Onze diensten

  • Ontwerpen van de openbare en particuliere ruimte

  • Opmaak van inrichtingsplannen en structuurplannen

  • Uitwerking van ruimtelijke analyses

  • Opstellen van (erfgoed) beheerplannen

  • Infrastructuur, riolering en waterbuffering

  • Opmaak van uitvoeringsplannen, meetstaten, lastenboeken

  • Stabiliteitsstudies

  • Werfopvolging

 

Het team

 

Raf Kempen

- LANDSCHAPSONTWIKKELAAR -

Koolmijnlaan 201  | 3582 Beringen
raf.kempen@unitedexperts.be
T 0493 61 88 69

Frank Caers

- SENIOR LANDSCHAPSARCHITECT -

Koolmijnlaan 201  | 3582 Beringen
frank.caers@unitedexperts.be
T 0475 67 55 95

Ilse Heesterbeek

- URBAN DESIGNER -

Everdongenlaan 15 | 2300 Turnhout
ilse.heesterbeek@unitedexperts.be
T 0492 45 93 34

Ann Couwenberg

- LANDSCHAPSARCHITECTE -

Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen
ann.couwenberg@unitedexperts.be
T 0493 27 34 18