NIEUWE OPPORTUNITEITEN VOOR OUDE MATERIALEN

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Missie

"Is het mogelijk om waardevolle materialen uit slooppanden op een gestructureerde manier een nieuw leven te geven?" 

U-Mine profileert zich als een faciliterend bouworgaan dat hergebruik van materialen afkomstig uit sloop-, ontmantelings-, renovatie- en restauratieprojecten promoot.

Daarom biedt U-Mine een applicatie en digitaal platform aan waardoor de inventarisatie van materialen makkelijk en efficiënt verloopt. Dit overzicht van grondstoffen en materialen uit slooppanden, inclusief monetaire waarde, eventueel historische waarde en de duurzaamheidsfactor, onderbouwt zo een circulaire bouweconomie.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Visie

Constructies worden niet in één dag gebouwd, evenmin een bedrijf. In eerste instantie proberen we de afvalberg te verkleinen bij huidige projecten. Maar het is onze ambitie om naar de toekomst een nieuwe afvalberg te vermijden. 

Dit doen we door te onderzoeken welke materialen duurzaam zijn, makkelijk hergebruikt kunnen worden en door nieuwe bevestigings- en ontmantelingstechnieken te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Wat doet U-mine

Van stal tot kathedraal. U-Mine zal hergebruik en de circulaire bouweconomie toepassen in diverse projecten.

Onze aanpak creëert een meerwaarde voor de bouwheer en eigenaar: afval wordt omgezet in grondstof. 

  • Opmaak van een hergebruikinventaris of materialenpaspoort​

  • Screening volgens onze applicatie en het in kaart brengen van esthetische, economische en ecologische waarden van materialen, met het oog op hergebruik en circulariteit​

  • Opmaak informatiefiches voor gebruikte materialen

  • Coördinatie en advies van en binnen afbraak- en sloopprojecten ter voorbereiding van een renovatie- of restauratieproject​

  • Verhandelen van gebruikte materialen via lokale en regionale netwerken


U-Mine is een start-up en in volle ontwikkeling. Ontdek zeker ons digitale platform. Heeft u vragen? Contacteer ons gerust! 

Odoo tekst en afbeelding blok

 HET team van U-mine

Lissa camerlinck

Lissa heeft haar ervaring als ir.-architecte opgebouwd bij het architectenbureau Erfgoed en Visie . De laatste jaren heeft ze zich gefocust op restauratie- en erfgoedprojecten waarin hergebruik van historische materialen een evidentie vormt.

SEPPE VAN der Stoelen

Seppe maakt sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen op voor studie- & adviesbureau Profex . Hij komt continu in aanraking met te slopen gebouwen en een enorme hoeveel materiaal die hergebruikt kunnen worden.


Heeft u vragen rond uw sloopproject en de mogelijkheid om materialen een tweede leven te geven?