ONTDEK de goede doelen die gratis advies krijgen

 
 

25 JAAR UNITED EXPERTS

Een kwart eeuw oud. Dat is alvast een mooie reden om feest te vieren. Maar dat gaan we niet doen, of toch niet uitbundig.

In plaats van onszelf in de bloemetjes te zetten, gooien we het voor onze 25ste verjaardag graag over een andere boeg.

Wat drijft onze medewerkers dag in, dag uit? Het adviseren en begeleiden van hun klanten. Wanneer ze erin slagen een vergunning te verkrijgen, een studie tot een goed einde te brengen, klanten te begeleiden door het kluwen van de wetgeving, dan zijn onze medewerkers tevreden.

Daadkrachtig, klantgericht en betrouwbaar zijn maar een paar van de kernwoorden die iedereen binnen het kennisnetwerk van United Experts omarmt. En net met dat DNA willen we graag verenigingen met een maatschappelijk nut ondersteunen.

Daarom verkiezen we geen feest.  Maar bieden we onze expertise, ons kapitaal, gratis aan en lanceren we een projectoproep. Want ook wij willen bijdragen aan de maatschappij.

PROJECTOPROEP

Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van onze adviesgroep lanceren we een projectoproep waarbij we in totaal een budget van 70.000 euro aan gratis advies ter beschikking stellen voor projecten die een goed doel behartigen. Met deze financiering willen we organisaties steunen die advies en begeleiding nodig hebben op het vlak van:  vergunningsaanvragen, herbestemming van bestaande panden, energieoptimalisatie of gebruik van hernieuwbare energie, stabiliteitsstudie, ontwerp van gebouwen of uitbreidingen, beheerplan biodiversiteit, ...

VOOR WIE?

Lokale verenigingen zonder commercieel oogmerk die een belangeloos doel nastreven en een maatschappelijk nut hebben (jeugdbewegingen, sportverenigingen, culturele verenigingen, jeugdhuis, scholen, sociale integratieprojecten, …).