Kantoor United Experts verhuist in Ieper

In 2015 ging Carlos Roelens (medebestuurder van de groep United Experts, en actief binnen de groep sinds 1997) in Ieper van start met een kantoor van 150 m² op het Ieper Business Park, nog altijd gekend onder de naam van het spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie. Het begon met een 4 tal medewerkers, en na een verhuis en verschillende uitbreidingen op de site doet de groep een grote stap. Vanaf eind juni 2021 palmt United Experts de derde en de vijfde verdieping in van het hoofdgebouw op de site, waarbij in eerste instantie 1700m² kantoor en vergaderruimte in gebruik genomen wordt, met een mogelijkheid met een uitbreiding van 800 m² binnen verdieping 3. 

Ondertussen is het kantoor uitgegroeid tot één van de grootste advieskantoren in de regio, met een heel specifieke kennis omtrent het bouwen en ontwerpen, ruimtelijke ordening (vooral zonevreemde zaken binnen agrarisch gebied), milieuwetgeving, waterwetgeving, natuurwetgeving en bedrijfseconomisch advies. Er staan ondertussen 51 medewerkers ter beschikking: adviseurs omtrent de mogelijkheden in agrarisch gebied en in stedelijk gebied, maar ook o.a. (binnenhuis) architecten, juristen, ingenieurs, planologen, archeologie en economisten.

Met de extra ruimte kunnen ze niet alleen de bestaande werknemers meer plaats en een aangename werkomgeving bieden, ze voorzien meteen ook ruimte voor de uitbreiding van de komende jaren. Die uitbreiding lijkt reëel, het bedrijf kende in de afgelopen jaren immers een immense groei met ondertussen al kantoren op 13 verschillende locaties. Zo zijn ze momenteel ook nog op zoek naar verschillende profielen zoals architecten, juristen, mobiliteitsdeskundige, landschapsdeskundige en landmeters.

De wetgeving wordt steeds complexer, steeds meer bedrijven en particulieren zijn dus vragende partij voor de expertise van de adviseurs. Daarnaast werden de laatste jaren nieuwe ondernemingen opgenomen binnen het kennisnetwerk, waardoor ook het aantal werknemers groeit. 

Bij United Experts willen ze niet alleen dicht bij de klanten staan, maar ook dicht bij de woonplaats van de medewerkers. Daarom is de investering in de kantoren een vanzelfsprekendheid. Zo krijgen onze experten de kans om dicht bij huis hun expertises verder uit te werken waarbij er telkens een beroep kan gedaan worden op de kennis van meer dan 400 collega’s over heel Vlaanderen. 

DEEL DIT BERICHT: