30 à 40% van ons afval komt uit de bouw. Circulair bouwen is de toekomst. Start-up U-Mine zet in op hergebruik als antwoord op de schaarste van grondstoffen.

Wordt het niet onze plicht om te streven naar een zo duurzaam mogelijk gebruik van onze grondstoffen? Is het mogelijk om waardevolle materialen uit slooppanden op een gestructureerde manier een nieuw leven te geven?” Met deze gedachte zaten ir-architecte Lissa Camerlinck en sloopdeskundige Seppe Van der Stoelen. Vandaag is die gedachte een realiteit onder de naam U-Mine. Waar nieuwe opportuniteiten worden gecreëerd voor bestaande materialen.

In deze actieweek voor circulair bouwen blijkt nogmaals duidelijk hoe belangrijk circulariteit in bouwprojecten is. De missie van U-Mine past volledig binnen dat plaatje. 

Gegroeid binnen het architectenbureau Erfgoed en Visie is Lissa een specialiste in restauratie- en erfgoedprojecten. Sloopdeskundige Seppe stond aan de wieg van het sloopopvolgingsplan en de efficiënte tools voor de inventarisatie binnen studie- & adviesbureau Profex. Beide bedrijven vormen een belangrijke schakel in het kennisnetwerk van de bedrijvengroep United Experts. Het was een evidentie voor dit jong ondernemend en dynamisch team om de handen in elkaar te slaan en Urban Mining op de kaart te zetten. 

Van stal tot kathedraal

U-Mine zal hergebruik en de circulaire bouweconomie promoten en toepassen bij een pak diverse projecten. Gezien het netwerk van United Experts kan dit zowel over landbouwprojecten, industriële panden als erfgoedgebouwen gaan. Een unicum in België waarbij U-Mine de verschillende bouwpartners zal stimuleren om mee te werken aan de circulaire bouweconomie.

U-Mine adviseert binnen de bouwwereld op vlak van circulariteit en stelt hiervoor een hergebruikinventaris op. Ze screenen sloop-, renovatie- en ontmantelingsprojecten aan de hand van hun digitale inventarisatie applicatie en brengen zo de aanwezige materialen in kaart voor de opdrachtgever, met het oog op hun esthetische, economische en ecologische waarden. Hierbij staan hergebruik en recyclage voorop en streven ze naar een maximale circulariteit van bouwmaterialen. Via hun digitaal platform worden alle gedemonteerde, herbruikbare materialen te koop aangeboden. Afval wordt dus opnieuw grondstof waarbij de levencyclus van onze materialen wordt verlengd.

U-Mine zal zich, met zijn faciliterend karakter, focussen op het omzetten van dit potentieel in de praktijk. Het blijft dus niet bij een inventarisatie, maar ze zullen ook alle partijen binnen de gehele bouwketen (leveranciers, aannemers, architecten en bouwheren) engageren voor een meer praktijkgerichte circulaire bouweconomie.

Schakel in het kennisnetwerk

Als start-up wordt U-Mine omkaderd door het kennisnetwerk van United Experts. Vanuit het concept Urban Mining en het feit dat het hoofdkantoor van United Experts zich bevindt op de be-MINE site, was de naam voor het prille bedrijf snel gekozen. 

Ondertussen telt de adviesgroep United Experts al bijna 300 experten. Door al deze contacten is U-Mine omringd door adviespartners die een duidelijke meerwaarde bieden aan elk bouwproject.


Meer info?

www.umine.be | info@umine.be

Lissa Camerlinck: 0477/17 78 46

Seppe Van der Stoelen: 0499/90 46 10 

DEEL DIT BERICHT: