Autonome teams

Met dit ESF-project wilt United Experts al de nodige voorbereidingen doen om binnen het bedrijf een organisatiekanteling te doen en te gaan werken op basis van autonome teams. 

Om dit te verwezenlijken zijn volgende doelstellingen vastgelegd:

  • Het uitvoeren van een grondige procesanalyse van de huidige processen.

  • Het (her)ontwerpen van de structuur van het bedrijf en de omkadering voor de teams. Hierbij moet de samenhorigheid binnen het bedrijf steeds gegarandeerd blijven.

  • Effectieve implementatie van de teamwerking door een pilootteam te laten opstarten.

  • Het voeren van een duidelijk "verandermanagement" binnen het personeel.


Meer info: lba@unitedexperts.be 

 

Met de financiële steun van: 


Odoo CMS - een grote afbeelding